کلیپ هجرت به پاریس - کتابخانه
ثبت نامثبت نام
فارسی
ورودورود
کتابخانه چند رسانه ایکتابخانه چند رسانه ای
فهرست رکوردها
تمام متن
منابع دیجیتالی
عنوان اصلي:‫سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره جنایات شاه و اهداف انقلاب
نام عام مواد: [صوت]
نام تکنیک:ری‍ل‌
تاريخ توليد:‭۱۳۵۷/۷/۱۹‬
موضوع(شخص):امام خمینی (س)
موضوع(غیر شخص):سخنرانی
موضوع(غیر شخص):نوفل لوشاتو
موضوع(غیر شخص):ایرانیان خارج از کشور
موضوع(غیر شخص):اهداف انقلاب اسلامی
موضوع(غیر شخص):جنایات شاه
موضوع(غیر شخص):هجرت به پاریس
شناسگر رکورد:572922