کلیپ قیام مردم ایران در تاریخ اسلام سابقه ندارد - کتابخانه
ثبت نامثبت نام
فارسی
ورودورود
کتابخانه چند رسانه ایکتابخانه چند رسانه ای
فهرست رکوردها
تمام متن
منابع دیجیتالی
عنوان اصلي:‫‫سخنرانى در جمع ایرانیان مقیم خارج (قیام الهى ـ وابستگی هاى همه جانبه)
نام عام مواد: [صوت]
نام تکنیک:ری‍ل‌
تاريخ توليد:‭۱۳۵۷/۷/۲۸‬
موضوع(شخص):امام خمینی (س)/
موضوع(غیر شخص):سخنرانی
موضوع(غیر شخص):نوفل لوشاتو
موضوع(غیر شخص):دانشجویان
موضوع(غیر شخص):ایرانیان خارج از کشور
موضوع(غیر شخص):قیام برای خدا
موضوع(غیر شخص):وابستگی ها
موضوع(غیر شخص):زاغه نشینی
موضوع(غیر شخص):دهقانان
موضوع(غیر شخص):مردم
شناسگر رکورد:572759