کلیپ انسان در دوراهی تاریکی و نور - کتابخانه
ثبت نامثبت نام
فارسی
ورودورود
کتابخانه چند رسانه ایکتابخانه چند رسانه ای
فهرست رکوردها
تمام متن
منابع دیجیتالی
عنوان اصلي:‫سخنرانى در جمع دانشجویان پاکستانى و معلمان ایرانى (تعلیم و تربیت انسان)
نام عام مواد: [صوت]
نام تکنیک:ری‍ل‌
تاريخ توليد:‭۱۳۵۹/۶/۹‬
موضوع(شخص):امام خمینی (س)
موضوع(غیر شخص):سخنرانی
موضوع(غیر شخص):تهران
موضوع(غیر شخص):حسینه جماران
موضوع(غیر شخص):تعلیم و تربیت
موضوع(غیر شخص):انسان
موضوع(غیر شخص):مکتبت انبیا
شناسگر رکورد:573081