کلیپ فطرت انسان کمال خواه است - کتابخانه
ثبت نامثبت نام
فارسی
ورودورود
کتابخانه چند رسانه ایکتابخانه چند رسانه ای
فهرست رکوردها
تمام متن
منابع دیجیتالی
عنوان اصلي:سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى (کمال مطلق خواهى انسان)
نام عام مواد: [صوت]
نام تکنیک:ری‍ل‌
تاريخ توليد:‭۱۳۵۹/۱۲/۲۸‬
موضوع(شخص):امام خمینی (س)
موضوع(غیر شخص):سخنرانی
موضوع(غیر شخص):تهران
موضوع(غیر شخص):حسینه جماران
موضوع(غیر شخص):کمال خواهی
موضوع(غیر شخص):انسان
موضوع(غیر شخص):خودکامگی ها
شناسگر رکورد:573436