کلیپ اسلام مکتب انسان سازی است - کتابخانه
ثبت نامثبت نام
فارسی
ورودورود
کتابخانه چند رسانه ایکتابخانه چند رسانه ای
فهرست رکوردها
تمام متن
منابع دیجیتالی
عنوان اصلي:‫سخنرانى در جمع بانوان تهران و پاسداران دشت مغان (انسان سازى هدف انبیا)
نام عام مواد: [صوت]
نام تکنیک:ری‍ل‌
تاريخ توليد:‭۱۳۵۸/۳/۸‬
موضوع(شخص):امام خمینی (س)
موضوع(غیر شخص):سخنرانی
موضوع(غیر شخص):قم
موضوع(غیر شخص):انسان سازی
موضوع(غیر شخص):بعثت
موضوع(غیر شخص):انبیا
موضوع(غیر شخص):زنان
موضوع(غیر شخص):تهران
موضوع(غیر شخص):مکتب ولی عصر
موضوع(غیر شخص):پاسداران انقلاب
موضوع(غیر شخص):دشت
شناسگر رکورد:573350