پرتره سید احمد خمینی در جوانی در لباس طلبگی نیم رخ - کتابخانه دیجیتال آذرخش
ثبت نامثبت نام
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
فهرست رکوردها
تمام متن
منابع دیجیتالی
عنوان اصلي:پرتره سید احمد خمینی در جوانی در لباس طلبگی نیم رخ
نام عام مواد: [عکس]
موضوع(شخص):خمینی، سید احمد
موضوع(غیر شخص):دوران جوانی
موضوع(غیر شخص):پرتره
موضوع(غیر شخص):تمام رخ
شناسگر رکورد:604360