سید احمد خمینی در نجف در حال خریدن چای ازیک دست فروش - کتابخانه دیجیتال آذرخش
ثبت نامثبت نام
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
فهرست رکوردها
تمام متن
منابع دیجیتالی
عنوان اصلي:سید احمد خمینی در نجف در حال خریدن چای از یک دست فروش
نام عام مواد: [عکس]
موضوع(شخص):خمینی، سید احمد
موضوع(شخص):دعایی، سید محمود
موضوع(شخص):خمینی، سید حسین
موضوع(غیر شخص):نجف
شناسگر رکورد:604731