ادای احترام به مرقد امام توسط مقامات خارجی با حضور سید احمد خمینی - کتابخانه
ثبت نامثبت نام
فارسی
ورودورود
کتابخانه چند رسانه ایکتابخانه چند رسانه ای
فهرست رکوردها
تمام متن
منابع دیجیتالی
عنوان اصلي:ادای احترام به مرقد امام توسط مقامات خارجی با حضور سید احمد خمینی
نام عام مواد: [عکس]
موضوع(شخص):خمینی، سید احمد
موضوع(شخص):نژاد حسینیان
موضوع(غیر شخص):مهمانان خارجی
موضوع(غیر شخص):حرم امام خمینی (س)
موضوع(غیر شخص):دیدار های خصوصی
شناسگر رکورد:605218