هاشمی رفسنجانی در مصلی به مناسبت ارتحال امام - کتابخانه
ثبت نامثبت نام
فارسی
ورودورود
کتابخانه چند رسانه ایکتابخانه چند رسانه ای
فهرست رکوردها
تمام متن
منابع دیجیتالی
عنوان اصلي:هاشمی رفسنجانی در مصلی به مناسبت ارتحال امام
نام عام مواد: [عکس]
موضوع(شخص):امام خمینی(س)
موضوع(شخص):هاشمی رفسنجانی، اکبر
موضوع(غیر شخص):ارتحال
موضوع(غیر شخص):مصلی
شناسگر رکورد:607130