ضرورت توجه و طرح مسائل فعلی جامعه _ اظهار‌نظر صاحبنظران در باره قانون اساسی و دقت در انتخاب خبرگان - کتابخانه دیجیتال آذرخش
ثبت نامثبت نام
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
فهرست رکوردها
تمام متن
منابع دیجیتالی
عنوان اصلي:سخنرانى در جمع دانشجویان اصفهان (توجه به مسائل فعلى جامعه)
نام عام مواد: [صوت]
نام تکنیک:ری‍ل‌
تاريخ توليد:‭۱۳۵۸/۶/۲۲‬
موضوع(شخص):امام خمینی (س)
موضوع(غیر شخص):سخنرانی
موضوع(غیر شخص):قم
موضوع(غیر شخص):جامعه
موضوع(غیر شخص):صاحب نظران
موضوع(غیر شخص):قانون اساسی
موضوع(غیر شخص):مجلس خبرگان
موضوع(غیر شخص):زنان
موضوع(غیر شخص):دانشجویان
موضوع(غیر شخص):مرکز دارالزهرای همایونشهر اصفهان
شناسگر رکورد:572840